MMPI10WAISIIIN5ROR-mut-PLKos/241105

Jak vidíme z typového označení a schématického znázornění, jedná se o velmi nebezpečnou formu transgenderově mentálně přenosného viru, který postihuje především profesionály a poloprofesionály. Z dosavadních neúplných poznatků o něm je známo, že je značně virulentní a jedinou dosud odolnou skupinou se ukázala subpopulace "smažek" (proto byl napaden i náš kolega, který určitě nepatří do této vrstvy). Zřejmě kromě vysoké virulentnosti má i nové vlastnosti vyhulentnosti. Ještě před výpukem ochoření vyslovil pan doktor přání a slib setkat se s námi jindy a jinde. Mělť již zahájen imaginativní boj a translokoval jeho vizi asi takto: