Osmdesátiny doc. MUDr. et PhDr. Jiřího J. Diamanta

 

 

Laudatio

PhDr. Jaroslav Šturma, předseda Česko-moravské psychologické společnosti

 

Přednášky:

doc. MUDr. et PhDr. Jiří J. Diamant: "Neuropsychologie v psychiatrii"

doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.: "Psychofyzický problém v neuropsychologii"

Mgr. Eva Bolceková: "Kognitivně-afektivní syndrom mozečku"

Mgr. Adéla Jenčová: "Vývoj české verze paměťového testu WMS-IIIa"

PhDr. Hana Štěpánková: "Psychologická diagnostika demence"

PhDr. Mabel Rodriguez: "Kognitivní remediace u pacientů se schizofrenií"

 

24. března 2010, 14 hodin

budova Akademie věd ČR, Praha 1, Národní 3, 2. patro, místnost č. 205