NEUROPSYCHOLOGICKÉ DĚNÍ V ČESKU


2024 


2023 

Uskutečněno


Svědecké identifikace ve světě a v Česku (Eva Rubínová, Ph.D.)
Prague, Czech Republic

Vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie (videoconf)
June 7, Prague, Czech Republic

1. Ročník Ceny o nejlepší diplomovou práci z oblasti neuropsychologie
November 16, Prague

2022

Webinář Sekce neuropsychologie při ČMPS "Mladá věda ještě žije 2022"
Prague, Czech Republic

NAPAN neboli Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2020 – 2030
Prague, Czech Republic

Uskutečněno

X. konference Neuropsychiatrického fóra

2021

NAPAN neboli Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2020 – 2030
June 9, Prague, Czech Republic

2020

Uskutečněno

Neuropsychologická diagnostika u osob s roztroušenou sklerózou
March 11, Prague, Czech Republic

32nd International Congress of Psychology (ICP)
June 19-24, Prague, Czech Republic

Combining cognition and function to capture clinical progression in Alzheimer’s disease
June 25, Prague, Czech Republic

5. klinicko-logopedické sympózium: Orofaciální rehabilitace
June 19-20, Prague, Czech Republic

Kognitivní deficit pravý či nepravý: od jednotlivých zkoušek po komplexní přístupy k jejich rozlišení u osob vyššího věku
December 2, Prague, Czech republic (online)

 

2019

Uskutečněno

4. Klinicko-logopedické sympózium
Diagnostika a terapie poruch chování a emocí v kontextu klinické logopedie
21.-22. 6. Praha, Purkyňův ústav, Albertov

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2019
September 9-13, Prague, Czech Republic

33. český a slovenský neurologický sjezd
27.-30. 11., Praha, Kongresové centrum

2018

Uskutečněno

INS Mid-Year Meeting
July 18-21, Prague, Czech Republic

Psychologické dny
12.-14. 9., Olomouc

Neurorehabilitační interdisciplinární sympózium
1.-2. 11., RÚ Kladruby

32. slovenský a český neurologický sjezd
28. 11.-1. 12., Martin, Slovensko

Neuropsychologický den
7. 12., Praha, FF UK

2017

Uskutečněno

Diagnóza strach
31.3.-2. 4., Brno

VII. konference Neuropsychiatrického fóra
19.-21. 4., Praha

XII. konferenci - neurogenní poruchy komunikace dospělých
11.-12. 5., hotel Orea Resort Santon, Brno

2. klinicko-logopedické sympozium: Diagnostika a léčba vývojových poruch plynulosti řeči - koktavost
16.-17. 6., Praha, Purkyňův ústav, Albertov 4

Neuropsychologická konference
6. 10., Praha, Katedra psychologie FF UK

31. český a slovenský neurologický sjezd
22.-25. 11., Brno

Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií
29. 11., Bratislava, Slovensko

2016

Uskutečněno

VI. konference Neuropsychiatrického fóra
27.-29. 4., Praha

Kognice a umělý život
1.-3. 6., Telč

30. český a slovenský neurologický zjazd
23.-26. 11., Praha, Clarion Congress Hotel

2015

Uskutečněno

II. Konference Neurologie pro praxi
28.-29. 1., Plzeň

NEURODAY k tématu kognitivní rehabilitace
26. 2., Praha

Moc emocí
27.-29. 3., Praha

Výstava ke Světovému dni Parkinsonovy nemoci
9.-19. 4., Praha

V. konference Neuropsychiatrického fóra o.s.
22.-24. 4., Praha

29. slovenský a český neurologický zjazd
21.-24. 10., Košice, Slovensko

16. česko-slovenský psychiatrický sjezd
21.-24. 10., Brno, Morava

2014

Uskutečněno

Neuropsychologické metody v geropsychologické praxi - české normy
13. 1., Praha

2. konference soudních znalců
26.-28. 1., Ostrava

III. Celostátní konference AKP ČR
21.-22. 2., Brno

KPD: Případové studie - Otazníky nad motivací pacientů (neuropsychologický pohled)
10. 3., Praha

Rodiče a neurobiologický vývoj dítěte (J. Baylin, americký neuropsycholog a neuropsychoterapeut)
21. 3., Praha

Neuropsychiatrické fórum
23.-25. 4., Praha

9. Česká konference kognitivně behaviorální terapie
22.-24. 5., Kroměříž

XXXVII. Česko-Slovenská soudně psychiatrická konference
17.-20. 9., Všemina

III. neuropsychologický den (kazuistiky)
12. 11., Nemocnice Na Homolce (knihovna), Praha

Muzikoterapie ve zdravotnictví - současný výzkum a praxe
14.11., Rehabilitační klinika 1. LF a VFN, Praha

2013

Seminář o psychoanalyticky fundovaném modelu práce se skupinou - Göttingenském modelu
2. 2., Praha

Evropský týden mozku
4.-6. 3., Praha

X. afaziologické sympózium
14.-15. 3., Brno

Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi
21.-22. 3., Liberec

Mezinárodní sympózium „Complex trauma, dissociation and functional disorders“
18.4., Praha

III. konference Neuropsychiatrického fóra
19. - 20.4., Praha

2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR
22.-24. 5., Brno

II. kongres na téma léčba v psychiatrii
10.-13. 10., Ostrava

Beyond AI: Artificial Golem Intelligence
12.-14. 11., Plzeň

27. český a slovenský neurologický sjezd a Dunajské symposium
20.-23. 11., Praha

Diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby
12.-13. 12., Praha

Klinické semináře Oddělení klinické psychologie FN Motol
podzim

 

2012

  1. ostravská konference soudních znalců
    29.-31. 1., Ostrava 

Evropský týden mozku
12.-18. 3., CENES, Praha

Psychologická konference ČASP se zaměřením na psychologii práce a řízení
23.-25. 3., Brno

2. severočeský algeziologický den
4. 3., Ústí nad Labem

   Novel Approaches to the Neuroscience of Decision-Making
29. 3., Praha

3. Mezinárodní seminář psychomotoriky
11.-13. 4., PF UJEP, Ústí nad Labem

2nd International Congress of Epilepsy, Brain and Mind
March 29-30, Prague (U Hájků)

Století rhizomu - vztahové sítě a budování komunit v oblasti pomáhajících profesí
7.-8. 5., MU Brno

Formy práce s rodinou
8.-10. 5., Hotel Medlov

8. česká konference kognitivně behaviorální terapie
17.-19. 5., PL Kroměříž


IX sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP
7.-10. 6., Špindlerův Mlýn

Konference o nemocničním kaplanství
21. 6., Praha

II. konference Neuropsychiatrického fóra
28.-30. 6. Praha

Terapie hrou: Sochy a obrazy v písku
9.-11. 7., Praha; 13.-15. 7., Ostrava

Psychologické dny 2012
12.-14. 9., Olomouc

Konference Společnosti pro psychosomatické integrace
10.-12. 10., Vysoké Tatry (Stará Lesná), Slovensko

World Psychiatric Association International Congress
17.-21. 10., Praha

Beyond Al: Artificial Dreams
5.-6. 11., Plzeň

Dobro a zlo, alebo o morálke
(Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii)
15. 11., Banská Bystrica, Slovensko

 

2011

II. Ústecké psychologické dny: Psychologie a umění
24.-25. 3., Ústí nad Labem, Čechy

Seminář gerontopsychologie
25. 3., Praha, Čechy

XVIII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny
květen, Luhačovice, Morava

3. mezinárodní psychoterapeutické sympózium
26.-27. 5., Brno, Morava

Jablko Sigmunda Freuda
27.-28. 5., Příbor, Morava

Enhancing Literacy Development in European Languages
4.-5. 6., Praha, Čechy

Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí
23. 6. ÚVN Praha, Čechy

Mozky budoucnosti
23. 6. Praha

I. konference Neuropsychiatrického fora
24.-25. 6., Praha, Čechy

A new way of testing Intelligence, from IQ to a sum of Cognitive processes
12. 8., 13 hod., PF UK, Myslíkova 7, 3. p., místnost 308, Praha (přednáška Jacka A. Naglieriho, Ph.D.)

Kognitivní poruchy a demence VIII
22.-23. 9. Brno

Kognice 2011
22.-24. 9., Brno

15. Česko-Slovenský psychiatrický sjezd
12.-15. 10., Brno

MEDIACE 2001 - Kultivovaný způsob řešení konfliktů
14.-15. 10., Olomouc

WPA International Congress 2012
17.-21. 10., Praha

Přenos dobré praxe z rehabilitačního centra pro osoby s poškozením mozku v Irsku
31. 10., Praha

Lékařská psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti
7.-11. 11., Praha

25. český a slovenský neurologický sjezd
23.-26. 11., Brno

Současný pohled na komplexní/koordinovanou péči
30. 11., Praha

Psychologie sportu v praxi 2011 aneb Nedílná součást přípravy sportovce
2.-3. 12. Praha

Beyond AI, Interdisciplinary Aspects of Artifical Intelligence
December 8-9, Pilsen, Czech

Čtvrtletní semináře pracovní skupiny pro neuropsychologii ČMPS
(pro pasivní sběratele v ceně 1 kreditu)

11. 10.

Bostonský procesuálni přístup a přínos Edith Kaplanové neuropsychologii.
As. Mgr. Ondřej Bezdíček
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Ondrej Bezdicek
26. 5. 
Kognitivní a psychosociální rehabilitace manažera na pozici předáka, pana Phinease Gage 
Petr Kulišťák
Linka bezpečí pro seniory, Praha (konají se vždy ve 14 hod. v posluchárně Neurologické kliniky FTN a IPVZ - pavilon B2, Vídeňská 800, Praha 4-Krč a přístupny jsou studentům, odborníkům i laické veřejnosti zdarma)

2010

Čtvrtletní semináře pracovní skupiny pro neuropsychologii ČMPS
(pro pasivní sběratele v ceně 1 kreditu)

9. 12. Péče o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí očima bývalých
rodinných pečovatelů

Mgr. et Mgr. Barbora Malíková
Linka bezpečí pro seniory, Praha

24.3. Seminář k osmdesátinám doc. J.J. Diamanta (referáty "in extenzo")
80. výročí narození doc. PhDr. et MUDr. J.J. Diamanta (českého neuropsychologa v exilu)
fotoseriál

27. 5. Psychologie v rehabilitaci - metodologické úvahy
(PhDr. Jan Šplíchal, Rehabilitační klinika 1. LF UK a VFN, Praha)

(konají se vždy ve 14 hod. v posluchárně Neurologické kliniky FTN a IPVZ - pavilon B2, Vídeňská 800, Praha 4-Krč a přístupny jsou široké odborné, studentské i laické veřejnosti)

IX. česko-slovenská konference"Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku"
Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu
20.-21. 1., FSS MU Brno, Morava, ČR

2. ročník Zimní školy kognitivní psychologie
18.-21. 2., Cikháj u Žďáru nad Sázavou

Evropský týden mozku
8. 3., Praha

Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance
25.-26. 3, Olomouc, Morava, ČR

International Congress on Epilepsy, Brain and Mind
March 18-20, Congress Centre U Hájků, Prague

VII. Celostátní konference České asociace studentů psychologie, o.s.
Mám to pod kontrolou - cesta k (ne)závislosti
March 19-21, Brno, Morava, ČR

 

Chimpanzee communication: links to human language?
19. 4., PedF UK, Praha


Sympózium o pozitivní psychologii
„Význam silných stránek osobnosti a pozitivních emocí ve výchově,terapii a podnikání“
Juni 29, TOP Hotel, Prague

 

Olomoucké psychologické dny
8.-11. 9., UP Olomouc, Morava, ČR

 

Kognice 2010: Reprezentace významu
16.-17. 9., FF UK, Praha, Čechy, ČR

 

10. den logoterapie a existenciální analýzy
16.-17. 10., Autoklub ČR, Praha, Čechy, ČR

24. český a slovenský neurologický sjezd
24.-27. 11., Hradec Králové, Čechy, ČR

 

 

 

 

 

2009

22. 10. Evolučně psychiatrické "pohádky" (Mgr. Jaroslava Valentová, PhD, PřF a FHS UK, Praha)

26. 11. Komunikuj se mnou dnes nosem miláčku, ano? (Význam čichu u lidí) (Mgr. Pavlína Lenochová, PhD, PřF a FHS UK, Praha)

30. 4. Poznáme člověka podle jeho tváře? (Vliv rysů lidské tváře na komunikaci s jejím majitelem) (Mgr. Anna Rubešová, PhD, PřF a FHS UK, Praha)

28.5. Zrcadlové neurony mozku a empatie s realnou a fiktivni postavou (Miloslav Novák, katedra filmových studií FF UK a Lenka Misařová, katedra psychologie FF UK)

 

VIII. Afaziologické sympózium

5.-6. 3., Brno, Morava

VI. Celostátní studentská konference ČASP
27.-29. 3., FF UP, Olomouc, Morava


13. pražské gerontologické dny
20.-22. 5., Ingarden, Praha 1021. celostátní odborná ergoterapeutická konference
29.-30. 5., PF UK, Praha


Postgraduální kurz metodologie výzkumu „Jak analyzovat data a připravit kvalitní publikaci“
1. -5. 6., Fakultní nemocnice, Hradec Králové17. symposium o lékařské etice "Katarze, etika a psychoterapie"
3. 6., Praha, Lékařský dům

Kognice 2009
    14.-15.9., Hradec Králové    

 

Kognitivní poruchy a demence VI
1.-2. 10., Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN

 

Konference "Výzvy života po poranění mozku"
4. 11., Praha

56. Společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyzilogie
12.-13. 11., Martin, Slovensko

Osobnosť v kontexte kognicií, emocionality a motivácií II
26.-27. 11., Bratislava, Slovensko

 

 

2008

Čtvrtletní semináře pracovní skupiny pro neuropsychologii ČMPS 
(pro pasivní sběratele v ceně 1 kreditu)


30. 10.
Co nového ve světové neuropsychologii: kongres v Buenos Aires
International Neuropsychological Society, Mid-year Meeting
July 2-5, 2008, Palais Rouge
Buenos Aires, Argentina
(PhDr. Alena Javůrková, PhD, vedoucí psycholožka FN KV, Praha)


Alenka Javůrková


27. 11.
Způsoby hodnocení (skórování a interpretace) Reyovy figury, 
se zaměřením na hodnocení podle amerických autorů Meyerse a Meyerse
(MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, psychogeriatrické oddělení léčebny, Frenštát pod Radhoštěm)
        

No photo


Kognice 2008
18.-19. 9., Univerzita Hradec Králové
informace

43. mezioborová konference o experimentálním a klinickém studiu vyšších nervových funkcí
28. 9.-1.10., Smolenice, zámek SAV
informace

Kurz klinické (neuro)psychologie
29. 9.-3. 10., katedra psychologie FF UK
přednášet budou
Bobholz, J. A., Medical College of Wisconsin
Hammeke, T. A., Division of Neuropsychology, Milwaukee
Marcopulos, B. A., Neuropsychology Laboratory, Western State Hospital
Schretlen, D. J., Dept. of Psychiatry and Behavioral Sciences, Baltimore
Suchy, Y., Department of Psychology, University of UtahDílny tvořivosti
Dílny tvořivosti

Kvalita života lidí po poranění mozku
Praha-Vyšehrad, Staré purkrabství, 15. 10.
pozvanka program 


22. český a slovenský neurologický sjezd
27.-30. 11., Olomouc, Morava24. 4. 
1. Klasický psychometrický popis originalní a české
verze CVLT-II 2. Popis paměti na seznam (slov) a její možný význam pro
neuropsychologii paměti. Základní efekty (primacy,
recency effect, primacy gradient) a základní práce,
které tyto jevy sledují (Mgr. Ondřej Bezdíček, psycholog, Praha)
29. 5. Agorafobie (úzkostné poruchy u žen) Mgr. Magdaléna Koťová, PhC,Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou (konají se vždy ve 14 hod. v posluchárně Neurologické kliniky FTN a IPVZ - pavilon B2, Vídeňská 800, Praha 4-Krč a přístupny jsou široké odborné, studentské i laické veřejnosti) Evropský týden mozku AV ČR, Národní 3, Praha 1 Evropský týden mozku Mezinárodní konference "Quo vadis rehabilitation" na počest 80.narozenin Prof. MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc. 17.-18. 3., Rehabilitační klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Albertov informace
Psychologické diagnostické metody v praxi
9.-11. 4., Psychiatrické centrum Praha
      informace   

12. konference psychosomatické medicíny
24.-26. 4., Liberec
informace

Konference České asociace studentů psychologie
26.-27. 4., Brno
informace

Kognice a umělý život VIII

6. česká konference KBT
29.-31. 5., PL Kroměříž
informace

Olomoucké psychologické dny
4.-6. 9., Olomouc
informace

Efekt rehabilitace kognitivních funkcí
11.-12. 9., Psychiatrické centrum Praha 
informace


2007

Rehabilitace pacientů po traumatickém poranění mozku
12.-14. 2., Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, P2 
(přednáší Nathan Zasler MD, Virginia University, USA)
informace

Evropský týden mozku
12.-18. 3., AV ČR, Národní 3, P1
program
http://www.veda.cz/article.do;jsessionid=03B29350B655C09A31749D1F6ACA6AAC?articleId=14110

Interdisciplinární sympozium "Dědičnost, osobnost, společnost"
10. 5., Katedra antropologie FF ZČU, Plzeň
pozvánka
přihláška

"Rehabilitace kognitivních funkcí - sledování výsledků rehabilitace. 
Hlavní témata jsou: sledování výsledků kognitivní rehabilitace, efektivita, pokroky v přístupech 
k rehabilitaci, spolupráce mezi obory"
6.-7. 9., Psychiatrické centrum Praha
pozvánka


Podpora kognitivních funkcí v každodenním životě u osob po poranění mozku
10.10., Praha-Vyšehrad, Staré purkrabství
informace    program

www.dilnytvorivosti.cz
Kognice 2007
28.-30. 9., Olomouc
http://www.crabtree.cz/kognice/Čtvrtletní semináře pracovní skupiny pro neuropsychologii ČMPS 
(pro pasivní sběratele v ceně 1 kreditu)

22. 11. Psychoanalýza a neurověda
(PhDr. Jiří Tyl, ředitel EEG Biofeedback institutu a psychologického centra, Praha)(reportáž)
29. 3. Neuro - Psycho - Terapie
(PhDr. Eva Otterová, Rehabilitační klinika FN, Hradec Králové)

(prezentace)31. 5. Wiskonsinský test třídění karet v klinické praxi
(PhDr. Radka Kawaciuková, PCP, Praha)Pravidelný kazuistický seminář zaměřený na kognitivní funkce a neuropsychologii
Program připravuje Psychiatrické centrum Praha. 
Začátek je v 15 hodin na pav. 23, 2. patro, posluchárna.
Semináře proběhnou 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 13.9., 10.10., 14.11. a 12.12. 2007.

http://www.pcp.lf3.cuni.cz/ 


2006 

20 let česko-slovenské neuropsychologie

Evropský týden mozku (13. - 16. března)
(program - pdf)

Krycí vzpomínky ve světle současné psychoanalýzy a neurověd (4. - 6. května)
(informace)

Interdisciplinární workshop: Jazyk, řeč, mysl a mozek 
(22. 5., FF UK, Palachovo nám., místn. 217, 8,30 - 17 hod.)

(http://www.volny.cz/recove-poruchy) 14. sympozium o lékařské etice: Říše hodnot a učení v krizi (1. 6., Lékařský dům, 8,30 - 17 hod.) (program)
Olomoucké psychologické dny 7. - 9. 9.
Olomoucké (Neuro)Psí dny 2006 v obrázcích 11. konference psychosomatické medicíny: Emoce a nemoc (21. - 23. 9., Liberec) http://www.lirtaps.cz/konference.htm NEUROP-2 v praxi klinického psychologa pokračuje vyšším akreditačním stupněm Praha, 21. - 22. 9. 2006
(fotodokumentace) Kognice 2006 Seminář: "Jak motivovat osoby s dysfunkcemi mozku k rehabilitaci?" (11. 10., Praha 2, Vyšehrad - "Staré purkrabství") informace program Týden vědy, 6. - 11. listopadu (Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice) http://www.avcr.cz/tydenvedy 40. let PPP v UH fotodokumentace mírová válečná Neuropsychologický seminář Psychiatrického centra Praha, 13. - 14. října program: Rehabilitace kognitivních funkcí: možnosti psychologie a ergoterapie Psychiatrické centrum Praha a PL Bohnice Vás zvou na pravidelný kazuistický seminář se zaměřením na kognitivní funkce a neuropsychologii. Semináře se konají vždy každou druhou středu v měsíci. Příští seminář bude dne 13.12.2006. Program připravuje Psychiatrické centrum Praha. Začátek je v 15 hodin na pav. 23, 2. patro, posluchárna. Další semináře proběhnou 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 13.9., 10.10., 14.11. a 12.12. 2007. Čtvrtletní semináře pracovní skupiny pro neuropsychologii ČMPS 2. 11. Percepce obličeje a obličejová neurokognitivní síť aneb jak se poznáváme podle tváře a co se při tom děje v mozku (RNDr. Vladimír Blažek, CSc., Katedra antropologie, FF ZČU v Plzni) (fotozáznam místa činu) 23. 3. O prostorové orientaci a její neurobiologii (MUDr. Karel Blahna, Fyziologický ústav AV ČR) 25. 5. Kazuistiky lézí pravostranného frontálního laloku s následnými typickými projevy psychotickými (RNDr. et PhDr. Karel Červinka, CSc., PL Kosmonosy) (konají se vždy ve 14 hod. v posluchárně Neurologické kliniky FTN a IPVZ - pavilon B2, Vídeňská 800, Praha 4-Krč a přístupny jsou široké odborné i laické veřejnosti)

2005

Čtvrtletní semináře pracovní skupiny pro neuropsychologii ČMPS 


Pracovní seminář: Použití neuropsychologické baterie NEUROP-2 v praxi klinického psychologa.
Praha, 22. - 23. 9. 2005 (informace)

3. 11. Mozek jako sexuální orgán 
(MUDr. Jiří Mellan, privátní sexuolog a psychiatr)
(přednáška in extenzo a fotodokumentace)24. 11. Kazuistiky lézí pravostranného frontálního laloku s následnými typickými projevy psychotickými
(RNDr. et PhDr. Karel Červinka, CSc., PL Kosmonosy)

Pan doktor se omlouvá všem nezúčastněným, neboť byl napaden právě před seminářem virem!

31. 3. Sexuální poruchy v rehabilitaci
(MUDr. Jan Farda, Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou)28. 4. Individuační proces a přechodové stavy (fotodokumentace)
(PhDr. Karel Plocek, privátní analytik, Brno)(konají se vždy ve 14 hod. v posluchárně Neurologické kliniky FTN a IPVZ - pavilon B2, Vídeňská 800, 
Praha 4-Krč a přístupny jsou široké odborné i laické veřejnosti)Neuropsychologický seminář Psychiatrického centra Praha, 7. - 8. října 2005
(program)
VI. Afaziologické sympozium, 8. - 9. 4., FN Brno (úvodní přednáška: Prof. Anna Basso, Milano, Italy)
www.akl-cr.cz (program)


              


2004

Evropský týden mozku. 15. - 21. 3., AV ČR, Praha 1, Národní 3, místnosti 205 a 206


Čtvrtletní semináře pracovní skupiny pro neuropsychologii ČMPS 

26. 2. Současný stav neuropsychologické rehabilitace u traumatických a jiných poškození mozku
(PhDr. Jan Šplíchal, klinika rehabilitačního lékařství 1. LF a VFN Praha)

29. 4. Kognitivní deficit u psychiatrických pacientů (metody zjišťování, nové poznatky)
(PhDr. Mabel Rodriguez, Psychiatrické centrum Praha)

MIMOŘÁDNÝ PRACOVNÍ SEMINÁŘ

13. 5. Klinická neuropsychologie v USA: co, proč a jak? 
(Yana Suchy, Ph. D., Assistant Professor of Psychology, Clinical Neuropsychology Program Coordinator, 
University of Utah; pozn.: akce bude probíhat v jazyce českém)

(zpráva) (fotodokumentace) (Salt Lake City - University of Utah)30. 9. Bavorské reflexe (kulatý stůl s účastníky stáže na rehabilitačních klinikách; videozáznam; viz též 
dále "Obrázkový příběh z Bavorska") - změna začátku - 15 hodin (účastníci semináře)

25. 11. "27th Mid-Year Meeting of International Neuropsychological Society," Brisbane, Australia
(PhDr. Alena Javůrková, PhD, vedoucí klinická psycholožka, Odd. klinické psychologie FN KV, Praha)
"8th Congress of European Federation of Neurological Societies," Paris, France
(Mgr. Olga Nováková, interní doktorandka FF UK, Praha)
"8th Nordic Meeting in Neuropsychology," Turku, Finland
(Mgr. Iva Gregorová, externí doktorandka, privátní klinická psycholožka, Plzeň)

AKTUÁLNĚ

EXKURZE DO BAVOR 

se konala (viz Obrázkový příběh z Bavorska)
 v měsíci srpnu (11. - 13.) v rozsahu 3 dnů pracovních (stř-pá) a 2 dnů odpočinkových (so-ne); 
ubytování a stravování bylo zajištěno hostiteli (neuropsychologická nadace kliniky v Deggendorfu); 
cílem byly Neurologické rehabilitační kliniky v Bavorsku (3 lokality: Deggendorf - Mainkofen - státní, Freyung - 
Bavaria Klinik - privátní, Schaufling - Asclepios - privátní; viz trasa našeho putování za poznáním). webvirgo@neuropsychologie.cz