Neuropsychologický seminář Psychiatrického centra Praha, 7-8.října 2005
 
Psychiatrické centrum Praha zve zájemce na neuropsychologický seminář 
„Sjednocujeme se při vyšetřování kognitivních funkcí“. 
 
Seminář bude mít dvě jednodenní části. 
V prvním dni (pátek, 7.10.2005) budou účastníci trénování v použití 
screeningové baterie pro vyšetření kognitivních deficitů. 
Ve druhém dni (sobota, 8.10.2005) bude probíhat nácvik administrace 
a interpretace Rey-Osterriethovy figury podle Meyerse & Meyerse 
(MUDr. Kristýna Drozdová). 
První den začne přednášení v 9 hodin a skončí v 16 hodin, 
druhý den v 9 hodin a skončí v 15 hodin. 
 
Garant kurzu: PhDr. Marek Preiss
 
Přihlášky, bližší podrobnosti a korespondence: Preiss@pcp.lf3.cuni.cz, 266003338/2, 
Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8-Bohnice, 181 03
 
Místo konání: Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8-Bohnice, 18103, 
pav.23. 2.patro (posluchárna)
 
Jeden den stojí 600 Kč při včasném zaslání registračního poplatku (do 31.8.2005), 
při pozdější platbě 700 Kč. Je možné se přihlašovat i na jednotlivé dny (cena je pak poloviční). 
Č.ú.: 25234-081/0100, variabilní symbol 2005.