Evropský týden mozku

15.–21. března 2004


Přednášky


Pondělí 15. března


11:00 h„Mozek, fakta a naděje“

prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR a Ústav neurověd 2. lékařské fakulty UK Praha

13:30 h„Prostorová orientace lidí a zvířat: prostředek ke studiu prostých forem myšlení“

MUDr. Jan Bureš, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR


Středa 17. března


10:00 h „Vývoj řeči a plasticita mozkové kůry“

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR

13:30 h„Jacob-Creutzfeldova choroba, BSE a priony“

doc. MUDr. Otakar Keller, CSc., Fakultní Thomayerova nemocnice Praha


Čtvrtek 18. března


10:00 h „Autismus a mentální anorexie – závažné poruchy dětského věku a dospívání“

doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., Dětská psychiatrická klinika, 2. lékařská fakulta UK Praha

13:30 h „Spánek a bdění, poruchy spánku a možnost jejich léčby“

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta UK PrahaPřednášky se konají v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, v místnosti 206 a 205, vstup volný.