Asociace klinických logopedů České republiky

Slovenská asociácia logopédov

II. neurologickÁ klinikA LF MU a FN BRNO

pořádají

VI. AFAZIOLOGICKÉ SYMPOZIUM 

ve dnech 8. – 9. 4. 2005 v kinosále FN Brno

pod záštitou prof. MUDr. Hany Kubešové, CSc., proděkanky pro nelékařské obory LF MU Brno a MUDr. Jana Buriana, ředitele FN Brno

 


Úvodní přednášku z oblasti kognitivně neuropsychologického přístupu k terapii afázie přednese prof. Anna Basso, Ph.D. (afaziologické oddělení, neurologická klinika, Universita Milano), přední osobnost současné evropské afaziologie. Dále přednášejí klinický logoped doc. Dr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D. (katedra logopedie, UK Bratislava) a neuropsycholog PhDr. Petr Kulišťák (neurologická klinika FTN a IPVZ Praha).

Hlavní téma: Afázie a další kognitivní funkce souvisící s komunikací

·         nové možnosti v diagnostice

·         logopedická intervence v chronické fázi onemocnění

·         neuropsychologické a neurolingvistické intervenční přístupy

·         impulsy interdisciplinární spolupráce

·         prezentace mladých

 

Zahájení sympozia je v pátek 8.4.2005 v 9.30 h a závěr v sobotu 9.4. v 15.30 hodin. Společenský večer se uskuteční dne 8.4..

 

 

Přihlášky k účasti - informace www.akl-cr.cz viz.formulář - Závazná přihláška

 

 

Přihlášky k aktivní účasti zašlete do 31.1.2005 elektronickou poštou mkostal@fnbrno.cz (viz. www.akl-cr.cz - Přihláška k aktivní účasti).

 

 

 

Srdečně zve organizační výbor

 

prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.

doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D.

PaedDr. Eva Škodová

PaedDr. Eva Jirutková

PhDr. Milena Košťálová - koordinátor akce, Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. 532 232 350, mkostal@fnbrno.cz